0743 55 00 00

 0751 21 12 44

În lecturile de specialitate găsim reguli care ne conduc la forma şi dimensiunea corectă a focarului astfel încât să nu avem scăpări de fum în ambientul şemineului.  Pentru a înţelege care este forma focarului cea mai adaptată trebuie să avem câteva cunoştinţe de aerodinamică şi termodinamică. În primul rând fluxul de aer care facilitează combustia şi care trece prin materialul combustibil depinde de grătarul pe care este aşezat lemnul, de construcţia focarului şi de modul de aşezare al lemnelor în timpul arderii influenţând astfel rapiditatea arderii, temperatura fumului şi evacuarea acestuia; în al doilea rând trebuie asigurată admisia de aer proaspăt oxigenat şi cantitatea care se amestecă cu gazul de combustie din focar, producând astfel un amestec de evacuare în focar şi coşul de fum.

Un bun tiraj e asigurat de construcţia focarului care trebuie să asigure amestecul optim între cele 2 elemente enumerate. Siguranţa funcţionării unui şemineu e întotdeauna suma a mai multor factori. Primul aspect este legat de alegerea focarului: un focar eficient, sigur şi bine construit reprezintă baza unei funcţionari corecte; în al doilea rând trebuie făcută cu maximă atenţia corelarea între tipologia focarului şi cea a coşului de fum, astfel încât calculaţia acestuia să fie făcută corect şi fără compromisuri; în al treilea rând e important să se înţeleagă că nu există un "şemineu bun pentru toţi", astfel încât oricare dintre ele se personalizează funcţie de locul de amplasare, de poziţia faţă de coşul de fum, de tipo-dimensiunea casei, de rolul termic şi estetic dorit de fiecare.

Astăzi oferta de şeminee este foarte vastă, astfel încât producătorii tind spre forme din ce în ce mai extravagante, lăsând în urmă rolul principal al şemineului şi modelele clasice consacrate şi bine definite în timp. Să nu uităm rolul din totdeauna al şemineului, acela de a încălzi cu înaltă eficienţă aducând o economie energetică în respectul naturii, funcţionând fie cu lemne, fie cu brichete din rumeguş.

Concluzionând, şemineul trebuie ales astfel încât să fie plăcut estetic, să conţină un focar adaptat la îmbrăcămintea exterioară şi să fie racordat la un coş de fum sigur şi eficient. Este bine să vă adresaţi firmelor specializate în domeniu, care pot asigura consiliere tehnică de specialitate şi care pot asigura corelarea dintre şemineu, focar şi coşul de fum. Evitaţi construcţia "pe bucăţi" cu firme diferite întrucât în cele mai multe cazuri apar probleme care nu pot fi rezolvate ulterior.